Малките стъпки

Дейности

Живеем в свят, в който не зависимо от гражданските права, които притежаваме, хората често не вярват, че нещо зависи от тях. „Малките стъпки“ инвестират в промяна. Нашата задача е да повишим увереността на децата, че могат да бъдат субекти на промяната в собствения си живот и в обществото.

За нас участието на децата в оформяне на средата около тях и в процеса на вземане на решение и гражданското образование са начина да повишим увереността им да мечтаят и да отстояват собствените си идеи.

Ние вярваме, че всяко дете притежава силата. Ние имаме смелостта да инвестираме във възможностите и в силните страни.

Дейности

Обучителни програми за училища

Участие на децата в училище и при обсъждане на общински политики

Гражданско образование. Публични политики с гражданско участие. Повишаване на прозрачността на управлението.