Малките стъпки

"Малките стъпки" са място за хора и институции, които искат да направят света около тях по-добър. Ние търсим малките, конкретни стъпки, които могат да доведат до съществена разлика и до промяна в живота, стъпка по стъпка.

Малките стъпки, които водят до промяна

Дейности

Обучителни програми за училища

Участие на децата в училище и при обсъждане на общински политики

Гражданско образование. Публични политики с гражданско участие. Повишаване на прозрачността на управлението.