Малките стъпки


Малките стъпки, които водят до промяна

Дейности

Обучителни програми за училища

Участие на децата в училище и при обсъждане на общински политики

Гражданско образование. Публични политики с гражданско участие. Повишаване на прозрачността на управлението.