Малките стъпки

Разработване на обучителни програми за училища

Съвременните обучителни тенденции са фокусирани върху изграждане на умения у учениците за търсене и преценка на информацията, за критично мислене, изследване и анализиране на проблеми, вземане на решения, работа в екип. Игровите методи са особено подходящи за деца, които се нуждаят от повече работа в училище, за да получат качествено образование. Обучителните ресурси, които използваме, повишават знанията за актуални проблеми и процеси в съвременния свят и са подходящи за профила и на иновативните училища.

Ние работим за:

   • Разработване на кампании и инициативи по идеи на учениците и с тяхно участие;
   • Разработване на училищни програми за развитие на компетенции на учениците и за повишаване на знанията по актуални процеси в света;
   • Развитие на граждански компетенции на учениците;
   • Обучения на учители и ученици;
   • Училищни инициативи за участие на учениците и родители в училищната общност;
   • Дългосрочен ангажимент за повишаване на интереса на учениците към участие в клас.

"Малките стъпки" предлагат обучения на учители за работа с интерактивни методи. Използваме съвременни обучителни ресурси и методи, които са насочени не само към развитие на умения, но и към повишаване на мотивацията на учениците за участие в час и посещение на училище. Разработваме и предлагаме интегрирана програма със съвместно планиране на учебни планове.

Ние вярваме, че с игра и предизвикателства, съобразени с нивото на децата, е възможно да се подобрят учебните резултати и желанието за посещение на всяко дете.