Малките стъпки

Обучителни програми за училища и учители

Програмата „Гражданско образование и детско участие“ инвестира в силата на децата, в уменията им да да познават механизмите на вземане на решения в институциите и да реализират идеите си. Започваме с местната власт, защото тя е най-близо до тях и непосредствено засяга живота им.

Програмата за приложно гражданско образование и участие на децата е подходяща, ако за вас е важно:

 • учениците да бъдат активни граждани
 • да умеят да отстояват и осъществяват идеите си,
 • да участват в положителна промяна в училище
 • да имат увереност, че промяната в обществото и в техния живот зависи от тях.

Предизвикателствата, които ние приемаме:

 • незаинтересованост на учениците от местната власт и гражданското образование,
 • апатия и недоверие, че промяна в обществото и в училище е възможна
 • различно образователно ниво. Ние вярваме, че всяко дете има потенциал, който може да се реализира, стига да има адаптиран подход и време.
 • застъпничество и подкрепа за идеите на учениците.

Програмата се осъществява на три етапа: 1) интерактивно приложно гражданско образование; 2) участие на учениците в оформяне на средата около тях/ ателиета за генериране и разработване на техни идеи за средата около тях; 3) участие на учениците в оформяне на средата около тях.

В резултат от програмата:

 • Учениците ще повишат познанията си за местната власт; каква е връзката й с всекидневния живот, как се взимат решенията за средата, в която живеят.
 • Ще развият умения за гражданско участие и ще повишат самочувствието си.
 • Ще подобрят уменията си за критично мислене, анализиране на проблеми и формиране на решения в интерес на oбщността.
 • Ще се повиши връзката между учениците и училището, между родителите и училището.
 • Срещите на учениците с представители на местната власт ще повишат видимостта на училището. Работата заедно с учениците, представянето на техните идеи пред общината също ще даде по-голяма тежест на проблемите на училището пред общинския съвет и кмета.
 • За обучения на учители за прилагане на програмата и за фасилитиране на участие на децата:

 • Информацията за програмата и резултатите от нея ще намерите тук
 • Попълнете формуляр за участие
 • Направете индивидуално запитване за обучителна програма за учители от Вашето училище.

За да участва вашето училище или Училищно настоятелство в програмата:

 • Повече информация за програмата в училище ще намерите в Новини и фейсбук страницата ни
 • Вземете решение заедно с ръководството на училището за ангажиране с програмата за Гражданско образование и участие на децата във вземането на решения
 • Свържете се с нас за повече информация и идеи
 • Подайте заявка