Малките стъпки

За нас

"Малките стъпки" са място за хора и институции, които искат да направят света около тях по-добър. Ние търсим малките, конкретни стъпки, които могат да доведат до съществена разлика и до промяна в живота, стъпка по стъпка.

„Малките стъпки” са фокусирани в детско участие и в разработване на интегрирани програми за образование.

Ние стъпваме на силните страни. Заедно с вас изследваме проблема и работим заедно, за да намерим повратните точки, които ще доведат до промяна в ситуацията. ” Малките стъпки” се интересуват от хората и от социалния ефект. Това е общност за хора, за които е важен резултатът и които търсят различен опит.

Екип

Люба Батембергска е политолог с 14 години опит в застъпничество и политики за социално включване и достъп до образование. Преди да основе „Малките стъпки” е част от екипа на фондация С.Е.Г.А., където освен с институции работи се занимава и с образование на ромски деца и неформално образование - разработване на обучителни ресурси; обучение на учители и ученици. Работила е с над 100 училища за достъп до качествено образование. Като консултант на УНИЦЕФ за "Община-приятел на детето" подпомага общини в прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето. Обича да пътува и вярва в потенциала на всяко дете и в шансовете за промяна. Като активен гражданин е част от инициативата „Да спасим Карадере”.

Радослава Кашъмова e преподавател по философия от 1995 г. Философията е от значение за придобиването на гражданско образование и формиране на младежите в активни граждани, готови да защитават идеите си. Познава отлично условията на работа в училище, изискванията за допустимост към темите, които могат да бъдат представени пред ученици. Умее да провокира интерес към на пръв поглед скучни теми, да поднася разбираемо и интересно нова информация, да общува с деца и ученици и разпалва дискусии.

Тихомира Методиева - Тихич счетоводител по професия, с повече от 20 години опит. По призвание фотограф и доброволец. Позната с фото репортажите от граждански събития и каузи за агениция Булфото. Доброволец пожарникар към Столично добрволно формирование, отива там, където има нужда - гасене на пожари, помощ след наводненията в Аспарухово и Мездра. Последно доброволец в спешното КОВИД отделение на Александровска болница. Отличена с грамота в наградите Човек на годината 2020.