Малките стъпки

Детско участие

За нас участието е метод за развитие на децата като граждани, за изграждане на умения за осъществяването на собствените им идеи, за повишаване на увереността им в тях самите.

Разработване на училищни програми за участие на ученици, на родителите и общността. За нас участието е метод на въвличане и ангажиране на ученици и родители в училищната общност. Същевременно то повишава отговорността и интереса към училището и на децата, и на семейството. Участието на децата в училищния живот е средство не само за самоуправление, но и за изграждане на чувствителност на отговорни граждани.

Участието на децата във формирането на политиките на общината и при вземането на решения по темите, които ги касаят са една от съвременните тенденции в публичните политики. Всеки трети избирател е родител. Въвличането на децата, а чрез на родителите им повишава прозрачността на администрацията и рейтинга й в общността.

Участие на децата в планиране на бюджета на общината. Бюджетът е средство за осъществяване на публичните политики и инструмент за развитие на града. Ние не се съмняваме, че децата и учениците имат какво да кажат за средата, в която живеят. Удобният град е този, който отговаря на нуждите на своите граждани. Децата, които развиват и отстояват идеите си са по-щастливи и стават отговорни граждани.

С какво са различни „Малките стъпки“:

  • Вярваме, че е важно участието на всяко дете. Не само на малка група деца под формата на Училищен съвет, Общински детски парламент или група от активни деца.
  • Отиваме там, където са децата – в училище.
  • Създаваме пространство, в което всяко дете да се чувства комфортно, да му бъде интересно и да може да изрази идеите си.
  • Помагаме идеите на децата да бъдат част от реалния процес на вземане на решение, не просто да бъдат консултиране пост-фактум.

Ние разработваме:

  • Инициативи за детско участие в общинските политики
  • Инициативи за детско участие в училище
  • Дизайн на училищни програми за участие на учениците – планиране с тяхно участие
  • Проучвания сред учениците