Малките стъпки

Публични политики с гражданско участие

Увеличава се отчуждението между гражданите и институциите, между политиците и избирателите им. Същевременно нарастват изискванията на гражданите за прозрачност, отчетност, законност, качество на политиките.

"Малките стъпки" ви водят в изграждането на връзки с общността.

Нашите услуги:

  • Проучвания сред общността. Оценка на нуждите с участие
  • Разработване на публични политики с участие на гражданите и на заинтересовани групи потребители
  • Стратегии за повишаване на прозрачността и отчетността към гражданите
  • Избор на канали за комуникация