Малките стъпки

Председателят на Общинския съвет представя пред ученици механизми за гражданско участие

На 26-ти май се проведе уебинар-среща на ученици от 10-тите класове на 35-то СЕУ “Добри Войников” с председателя на Столичен общински съвет (СОС) Елен Герджиков. Срещата бе по проект “Гражданско образование чрез ученическо участие” на фондация “Малки стъпки”, финансиран от фонд Активни граждани България. Организатори, както и модератори бяха партньорите на инициативата - проект “Зелена София” на Столична община.

Дискусията е част от приложното образование за граждански умения на учениците и за участието им в процеса на вземане на решения на местно ниво. Това беше и първа дискусия за местната власт с ученици на председателя на Общинския съвет.

По време на онлайн срещата председателят на Общинския съвет представи механизми за участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво, които могат да се използват и от учениците. Те имат различни възможности да изготвят предложения и да ги внесат в общинската администрация или за разглеждане в Общинския съвет, където ще бъдат поканени да ги представят пред съответните ресорни комисии. Друга опция са приемните дни на общинските съветници от всеки район. В разговора стана ясно, че учениците имат различни възможности и варианти да се свържат с местната власт и да потърсят съдействието на районния кмет или на Общинския съвет на СОС, за да бъде подобрена средата в училище и да бъдат решени належащи проблеми или просто да бъдат реализирани идеи на учениците, целящи облагородяване на средата в училището или техни идеи за града. Това им даде увереност, че техният глас е важен и идеите им, колкото и да са мащабни, биха могли да получат подкрепа от управляващите, ако са достатъчно добре аргументирани. Някои от идеите, които бяха представени изискват доста средства и решения, които биха могли да повлияят средата на всички училища в столицата - като поставянето на кабели за оптичен интернет, например. Учениците задаваха и конкретни въпроси, свързани с проектите, по които работят в рамките на проекта, както и се интересуваха от плановете за разширяване на велосипедната инфраструктура и възможностите за подобряване на средата в училище, в частностост - изграждането на нов по-голям физкултурен салон, който да побира повече класове по едно и също време.

В края на разговораПредседателят на СОС Герджиков, сподели и актуална информация около планираното изграждане на три скейт-парка на територията на Столична община – тема интересна за участниците. Целта на срещата беше да насърчи учениците да продължават да бъдат активни граждани и проактивно да заявяват своите нужди, както и да работят за подобряване на средата около тях.


https://www.activecitizensfund.bg