Малките стъпки

Проект Гражданско образование чрез ученическо участиеВ 35-то СЕУ "Добри Войников" "Малките стъпки" съвместно с Училищното настоятелство при 35-то СЕУ и Асоциация за развитие на София започват нова инициатива за гражданско образование и участие на учениците в оформяне на средата около тях. Целта на проекта е да създаде възможност учениците да участват в процеса на вземане на решения за средата около тях, за да развият граждански умения за участие на местно ниво и умения за осъществяване на свои инициативи. Инициативата е финансирана от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проект "Гражданско образование чрез ученическо участие".

През втория срок учениците ще се запознаят с функциите на местната власт, връзката й с всекидневния живот и с процеса на вземане на решения. Във втория етап ще се проведат ателиета за генериране на техни идеи за средата около тях. Третият етап от юни до октомври е свързан със застъпничество пред местната власт и училищното настоятелство и с осъществяване на инициативите им.

В резултат от пилотната програма са разработени обучителни ресурси за детско участие в оформяне на средата около тях и за гражданско образование на местно ниво. Участваха 504 ученика. Какво успяха да направят учениците и как протече процеса вижте в Новини. Пресконференцията за представяне на резултатите тук. Проектът "Гражданско образование чрез ученическо участие" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 8 991 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.