Малките стъпки

Наръчници Герои на промяната:
гражданско образование и участие на децата
във вземане на решения

Наръчниците "Герои на промяната - гражданско образование и участие на децата в процеса на вземане на решения" водят през процеса на образование на учениците за местната власт до осъществяване на идеите им за средата около тях.

Целевата група са деца V – XII клас, a обучителните ресурси в тях са адаптирани съответно за ученици V - VIII клас и IX - XII кл. Ресурсите съдържат материали за техните учители и насоки как да се организира процеса на детско участие на практика за фасилитаторите и учителите.

Наръчникът включва пет модула, които водят през етапите на процеса в училище. Всяка стъпка и описаните обучителни ресурси са апробирани в училище. Резултатите може да видите в "Децата участват" в страницата на проекта и в секция Новини. Всеки модул има кратка встъпителна част, която дава поглед върху целта му и съвети, базирани на опита досега. Следват отделните теми, които са структурирани по сходен начин. Програмата започва с гражданско образование, продължава с развитие на идеите на учениците и застъпничество за тях.

Обучителните материали са разработени по проект "Гражданско образование чрез ученическо участие" с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от "Малките стъпки" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Изтеглете наръчници "Герои на промяната"


https://www.activecitizensfund.bg