Малките стъпки

35-то СЕУ кандидатства за STEM след интереса на учениците към лаборатория по химия

Да се открие в училище лаборатория по химия е една от инициативите на учениците от 10-ти клас за подобряване на средата в училище. Да изучават химията през опити и експерименти, да подобрят подготовката си по природни науки в хуманитарна гимназия и да запалят интереса на съучениците си са част от аргументите им.

За да осъществят идеята си те направиха проучване сред 380 ученика, за да сондират мненията им и подкрепата. Проучиха изискванията за отваряне на лаборатория, необходимите материали и мнението на учителите и директора. Предложиха и алтернативни решения къде да бъде разположена лабораторията. Направиха бюджет и намериха спонсори сред родителите, търсиха такива и сред фармацевтичния съюз. В отговор на интереса им ръководството е кандидатствало по програма STEM (Science Technology Engineering Mathematics) към МОН за изграждане на училищен център, съобщи директора Анна Калчева при представянето на инициативите на учениците пред ръководството на 04.06.2020 год. Останалите представени идеи бяха ремонт на вратите на тоалетните, реновиране на стените на класните стаи с графити и рисунки на учениците, подобряване на интернета в училище, нов физкултурен салон, беседка в двора за почивка на ученици и родители на по-малките, разделно изхвърляне на боклука в училище. Във виртуалната среща зам-директорите дадоха обратна връзка на инициативите на учениците и се ангажираха да помогнат с реализирането на идеите им.

Инициативата е разработена по проект "Гражданско образование чрез ученическо участие" с финансовата подкрепа на фонд "Активни граждани България" по Финансовия мехаизъм на Европейското икономическо пространство. Предстоят училищни избори за инициативи в периода 8 - 11-ти юни.