Малките стъпки

Стартираха кампанията и изборите за идеи в 35-то СЕУ