The Small Steps

Стартираха изборите за идеи в 35-то СЕУ

В продължение на четири дни учениците от 35-то СЕУ ще могат да гласуват он-лайн за избор на иницииативи, които да се осъществят. Изборите са организирани от Ученическия съвет. В състезанието участват седем инициативи на ученици от 6-ти и 10-ти клас: организиране на разделно събиране на отпадъците в училище, нов физкултурен салон, подобряване на Интернета, подобряване на условията в тоалетните, поставяне на беседка в двора, създаване на лаборатория по химия, ремонт на класната стая.

Кампанията продължава и по време на избрите, съобщаването на предварителни резултати е позволено. В електронната "бюлетина" има линкове към рекламните видеа и презентации на инициативите за информиран избор. Учениците гласуват он-лайн чрез Google forms. Изборите ще приключат на 18-ти юни в 17 часа.

Инициативата е част от проект "Гражданско образование чрез ученическо участие" по програма Малки инициативи на фонд Активни граждани. Осъществява се в партньорство с Училищното настоятелство на 35-то СЕУ "Добри Войников" и проект Зелена София към Столична община.


https://www.activecitizensfund.bg