Малките стъпки

Среща на 10-ти кл. от 35 СЕУ с районния кмет на Лозенец

Програмата за участие на ученици във вземането на решения за средата около тях и за гражданско образование продължава с виртуална среща на учениците от 10-ти кл. на 35 СЕУ „Добри Войников” с кмета на район Лозенец Константин Павлов – Комитата. Дискусията ще се проведе на 28-ми април от 14.30 ч. чрез платформата zoom.

Целта на срещата е учениците да се запознаят с функционерането на местната власт и с правомощията на районните кметове, както и да да представят идеите си за развитието на района, но и да разберат доколко могат да си партнират с районната администрация за тяхното осъществяване. В он-лайн дискусията ще участват и зам.кмета на района по образование Михал Сотиров и техническият експерт на районната администрация, които ще отговарят на тематични въпроси на учениците.

Инициативата е част от проект „Гражданско образование чрез ученическо участие” финансиран финансиран от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е в партньорство с Училищното настоятелство на З5 СЕУ „Добри Войников” и програма „Зелена София”.


https://www.activecitizensfund.bg