Малките стъпки

35 СЕУ "Добри Войников", София

"Малките стъпки" съвместно с Училищното настоятелство при 35-то СЕУ "Добри Войников" и Асоциация за развитие на София започват нова инициатива за гражданско образование и участие на учениците в оформяне на средата около тях. Инициативата е финансирана от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проект "Гражданско образование чрез ученическо участие".

Целта на проекта е да създаде възможност учениците да участват в процеса на вземане на решения за средата около тях, за да развият граждански умения за участие на местно ниво и умения за осъществяване на свои инициативи. През втория срок учениците ще се запознаят с функциите на местната власт, връзката й с всекидневния живот и с процеса на вземане на решения. Във втория етап ще бъдат проведени ателиета за генериране на техни идеи за средата около тях. Третият етап от юни до октомври ще бъде свързан със застъпничество пред местната власт и училищното настоятелство и с осъществяване на инициативите им.

В резултат от пилотната програма ще бъдат разработени обучителни ресурси за детско участие в оформяне на средата около тях и за гражданско образование на местно ниво. Проектът е финансиран от Фонд Активни граждани България по проект "Гражданско образование чрез ученическо участие" на стойност 9 347 евро.