Малките стъпки

Над 60 на сто избирателна активност

504 ученика участваха в изборите за инициатива организирани от Ученическия съвет на 35-то СЕУ. Изборите спечели инициативата за ремонт на вратите в тоалетните, която събра 62 % от гласовете и беше подкрепена от 315 ученика. На второ място се класира ремонтът на класните стаи от учениците и изрисуване на стените от тях с 220 гласа. Третото място се поделя между разширяването на физкултурния салон и разделното събиране на боклука с по 208 гласа. Кампанията за физкултурен салон се оценява като най-добра от учениците участвали с идеите си в гласуването.

Изборите се проведоха он-лайн с анкета, изработена от Ученическия съвет и разпространена в Google Classroom през профила на училището. В изборите участваха и 51 ученика от първи до четвърти клас, които вече са във ваканция. От учащите в момента 5 -11 кл. са участвали в изборите 60 на сто. Подобряването на интернета в училище събра 166 гласа и води само с един глас пред инициативата за изграждане на лаборатория по химия. Предстои анализ с учениците на изборните резултати, кампанията, посланията и очакванията на избирателите. Следват срещи с училищното ръководство и настоятелството за осъществяване на инициативите. Плановете за всяка инициатива ще зависят от плановете на учениците за лятото и мерките, свързани с COVID-19. Изборите се провеждат в рамките на проект "Гражданско образование чрез ученическо участие" с финансовата подкрепа на фонд Активни граждани - България.


https://www.activecitizensfund.bg