Малките стъпки

10-ти клас на 35 СЕУ се среща с експерт за своята идея

На 30-ти април 2020 г., екипът на фондация “Малки стъпки”, съвместно с екипа на “Зелена София” към Асоциация за развитие на София, организираха уебинар-среща по проект “Градско образование чрез ученическо участие”, финансиран от фонд Активни граждани-България по Европейското икономическо пространство. Този път имахме удоволствието да поканим на презентация-разговор Симеон Найденов, завършил 9 ФЕГ и понастоящем вече трета година студент по архитектура във Франция. На срещата взеха участие ученици от два 10-ти класа от 35 СЕУ “Добри Войников”. Включи се и представител на Училищното настоятелство.

Идеята да поканим Симеон Найденов бе провокирана от желанието да покажем на учениците един близък до тях пример за това как те могат да бъдат инициатори на промяната, която искат да видят в своето училище. Симеон Найденов разказа в детайли за проекта, който той и група съмишленици реализират преди 5 години в тяхната гимназия. Проектът “Нов живот за коридорите на ФЕГ” се е реализирал в рамките на почти две години и е преминал през няколко фази, през които участниците е трябвало да се справят с различни предизвикателства. Освен представяне на инициативата и всички детайли около нея, Симеон беше на разположение да отговаря на въпроси на учениците, както и да даде обратна връзка за техните проекти.

Симеон разказа за етапите, през които са минали, за трудностите, които са срещнали в началото и разбира се за подкрепата, която първоначало е дошла от неговите съученици, а в последствие е стигнала до включване на спонсори и други заинтересовани страни.

По време на срещата учениците активно задаваха своите въпроси, свързани с проектите, които планират да разработят в рамките на проекта. Симеон им даде ценни съвети и насоки как да подходят и да решат евентуални възникнали трудности. Един от най-ценните съвети, които той им даде беше да търсят съмишленици и да помислят за вариант сами да намерят своите ресурси - чрез благотворителен базар или чрез бартер да се снабдят с това, което им е необходимо и чак след това да прибягват към външна помощ, търсене на спонсори и допълнително финансиране.

Симеон сподели, че благодарение на инициативата, която на шега е започнал със своите съученици е придобил ценни умения като работа в екип, разработване на проектно предложение, защитаване на идея пред трети лица и др., които са му помогнали много в бъдеще. Също така, по време на работата по проекта, той е избрал и в коя сфера би искал да продължи своето образование, а именно архитектура.

Той сподели, че силно вярва, че подобни доброволчески дейности често са ключ към това човек да открие неподозирани за него интереси и заложби и насърчи учениците да търсят такива за самите себе си.

Срещата на учениците със Симеон вдъхна силна увереност у тях, че те могат да се справят не само със своите задачи, заложени в проекта “Градско образование чрез ученическо участие”, но и че те могат да са инициатори на промяната в обществото и в собствения си живот.


https://www.activecitizensfund.bg