Малките стъпки

В края на пътешествието в 35-то СЕУ

Не е лесно да се направи равносметка в края на един работен процес. За това ще започнем с обективните данни. В условията на първата вълна на КОВИД-19, 511 ученика гласуваха онлайн и участваха в избори за инициативи, които да се осъществят в училище.Техните връстници направиха кампания, рекламните клипове може да видите в публикациите по-долу. Избирателната активност беше над 60% . Широкото участие на децата във вземането на решения за средата около нас е един от основните принципи в работата ни.

Много важно е идеите на учениците не само да бъдат казани, но и осъществени и то с тяхното участие. За това се гордеем с групата, която не се отказа от изглеждащата на първо време невъзможна идея - да се открие в училище лаборатория по химия. Те убедиха ръководството, заразиха ги (по-точно казано) с усилията си, направиха проучване сред съучениците за подкрепата, намериха спонсори. В началото на учебната година 35 СОУ има лаборатория по химия. Чакаме да се върнат в училище, за да влязат в нея.

Боядисване на класната стая, така че да бъде красива и уютна - пилотната идея, след която Училищното настоятелство да даде възможност на класовете, които желаят и се организират да изрисуват класните си стаи. Това беше първата рисунка на ученици върху стена в училище. Те събраха екип, планираха целия процес, включително закупуването на материалите, събраха съгласие за визията от съучениците си. Върнаха се за една седмица в училище по време на ваканцията, за да изрисуват класната стая.

Малките подобрения, които се отразяват на средата или подобренията в санитарните помещения чрез лесно затваряне на всицки врати и закачалки по стените - това е промяната, която спечели изборите в училище. Победителите в тях бяха 6-ти клас, а тяхната идея се осъществи най-трудно.

Освен да развиват уменията да планират, осъществяват и отстояват идеите си, което е целта докато работим по осъществяване на инициативите на учениците, ние търсим те да могат да влият върху процеса на вземане на решения на институциите и да участват в него. Това е същността на програмата ни по гражданско образование. В нея участваха 122 ученика от четири класа, чиито идеи за града и за училището търсихме. Особено се гордеем с защитниците на разделното изхвърляне на отпадъци. Те внесоха предложения до районния кмет и до общината за включване на училището в мрежата за разделно събиране. Използваха класическия вариант и електронното управление, говориха с ресорните експерти, проведоха преговори с концесионера. Работиха с институциите и повлияха върху решенията им.

За да могат учениците да участват във вземането на решения за града и за да се вземат предвид техните идеи, освен интерактивните казуси, организирахме и срещи с районния кмет, председателя на Общинския съвет и общински съветници.

Целта на работата ни е учениците да имат увереността и уменията да променят средата около тях осъществявайки идеите си.

Тази коледна честитка е една от най-големите ни награди за обучението, което успяхме да направим по време на пандемията и извънредната обстановка: "Истинско удоволствие е за мен да Ви благодаря за всичко, което направихте за нас тази година, колкото и трудна да беше! Вашата подкрепа е в основата на нашето развитие. Благодарим Ви за усилията!"

Без разбирането на Училищното настоятелство и на ръководството на 35 СЕУ, че детското участие и гражданското образование са важни, тази програма нямаше да бъде възможна.

За нас беше чест и удоволствие да работим заедно! Люба и Рада