Малките стъпки

"Малките стъпки" стартират програма за детско участие в с. Априлово

На 24-ти февруари 2020 г. "Малките стъпки" започнаха нова програма за детско участие и гражданско образование в Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" в село Априлово. Училището е средищно и в него се обучават над 90 деца от ромски произход от съседните села. В програмата участват учениците от 5-ти и 6-ти клас.

Целта е да имат възможност чрез свои идеи да участват в оформянето на средата в училище и в населеното място. Обучителната програма ще премине на три етапа: гражданско образование, генериране и разработване на идеи, детско застъпничество и осъществяване на инициативите на учениците.

Инициативата се осъществява в партньорство с община Горна Малина.

Нашата в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" е доброволна. Подкрепете ни!