Малките стъпки

"Малките стъпки" с нова инициатива – участие на деца в развитието на града

"Малките стъпки" започват нова инициатива: участие на деца в планирането на бюджета на общината и развитието на града. Вярваме, че децата като участници и живеещи в града имат полезни идеи за общността. Съмнявате ли се, че те са компетентни по пространствата за спорт и игра, и имат какво да кажат за безопасното и комфортно придвижване? Или за средата в квартала, в който живеят. Същевременно запознаването им с местната власт, с нейните функции и с процеса на вземане на решения, и най-вече процеса на участие в него ги изграждат като активни граждани.

Инициативата накратко – запознаване на учениците с местната власт; създаване на пространство, в което всеки ученик се чувства комфортно да генерира и изразява идеи по теми, които пряко го касаят. Избор на идеи на ниво клас. Кампания и избор на идеи на ниво училище. Внасяне на предложенията на децата в общината и в Общинския съвет. Посещение на заседания на общински комисии. Проследяване на резултата.

Кои училища участват, какви са идеите на децата, как реагират общинските съветници, как реагира общината? Очаквайте новини и информация за процеса.