Малките стъпки

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Априлово

Село Априлово се намира в подножието на Средна гора в община Горна Малина. В Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" се обучават 90 ученика от 1 до 10 кл. от близките села. Съвместно с учениците от 5-ти 6 -ти клас от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ще разработим модел на детско участие на ниво село. Нашата цел е те да имат уменията и самочувствието да реализират своите идеи. Започваме с гражданско образование за ролята на местната власт в живота, и по-специално за функциите на общината в селата и в отдалечените населени места. Учениците ще се запознаят с процеса на вземане на решения и с работата на общината, включително чрез посещение на място. Ще продължим със създаване на комфортно пространство за генериране на техни идеи за училището и за подобряване на средата в него. През последният етап ще им помогнем за осъществянане на техните инициативи. Инициативата се осъществява в партньорство с община Горна Малина. Работата в с. Априлово е доброволна. Подкрепете ни! Повече информация в секция Новини и във фейсбук страницата на "Малките стъпки".