The Small Steps

Обучителни курсове по гражданско образование и детско участие

„Малките стъпки“, които водят до промяна предлага обучителни курсове за преподаватели по гражданско образование и класни ръководители. Нашите цели са да усъвършенстваме капацитета на преподавателите да развиват социалните и граждански компетенции на учениците. Програмата ни допълва съдържанието на предмета „Гражданско образование“, като го разширява към практиката. Обучителната програма е базирана на иновативен образователен подход, който включва игрови методи и учене с участие от страна на децата. Основната й цел е да развие приложни граждански умения у учениците и да ги въвлече в инициативи за промяна на средата около тях. Помага на преподавателите да изградят образователна среда, която да позволи на децата и учениците да формират умения за генериране и създаване на идеи и креативно решаване на проблеми. В рамките на обучението се разглеждат принципите, целите и същността на методиката за приложно гражданско образование. Планираните кратки лекции, дейности и задачи позволяват на участниците да преминат последователно през всички етапи на разработената от нас програма.

Какво ще получите, посещавайки обучението?

  • Знание как да станете обучители по нашата програма. Запознаване с нейните основни цели
  • Запознаване с възможностите за участие на децата в процесите на вземане на решения.
  • Запознаване с методологията
  • Обучение как да работите по създадените от нас наръчници.
  • Умения да събудите интерес у децата към гражданската активност
  • Умения как да въвлечете учениците в подобряване на средата в училище
  • Компетенции как се осъществяват връзки с местните институции
  • Знания как да ги подкрепяте при развитие на техни инициативи.