The Small Steps

Национална финансово-стопанска гимназия

В началото на втория учебен срок започваме работа с ученици от осми и девети клас на Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ). Гимназията е създадена през 1913 година по инициатива на Софийската търговско индустриална камара, за да даде професионално образование на бъдещите предприемачи. С програмата, която стартираме, възпитаниците й ще станат предприемачи в подобряване на средата в училище, а ако пожелаят и в града. За целта ще увеличим познанията им за функциите на местната власт и механизмите за вземане на решения в нея. Заедно ще потърсим и развием идеите им за промяна на средата в училище и района, а защо не и в града. С малки стъпки ще започнем да ги осъществяваме подкрепяйки учениците. Ние от „Малките стъпки“ ще помогнем за разработване и аргументиране на иницитивите на учениците за средата около тях, ще организираме срещи с представители на местната власт за обсъждането им и заедно с тях ще изминем процеса на вземане на решения в общината и Общинския съвет. Класните ръководители и ръководството на училището, както и, надяваме се, Настоятелството очакват идеите на учениците, за да застанат зад тях и също да им помогнат в осъществяването. Очаквайте информация за идеите на учениците от НФСГ и участието им във промяна на средата около тях!