Малките стъпки

Учениците от 35-то СЕУ защитиха идеите си пред Училищното настоятелство

В предпоследния етап от разработването на идеите си учениците от 35-то СЕУ "Добри Войников" продължават срещите с вземащите решения в училищната общност. Това е подготовка към финалния етап от програмата за тяхно участие в оформянето на средата около тях - осъществяване на идеите им. След срещата с Ученическия съвет, на 28-ми май учениците представиха идеите си пред Училищното настоятелство на он-лайн среща. Паралелно тренираха отново уменията си за аргументиране и презентиране на каузите си.

Родителите от училищното настоятелство бяха впечатлени от свършената работа от учениците и аргументираните идеи. Ценна от гледна точка на Настоятелството беше активността на учениците и възможността да могат да се обърнат към останалите родители с конкретни идеи за подобряване на училището, чиито автори са учениците. По този начин се засилва връзката и комуникацията в училищната общност както между родителите, така и между тях и учениците.

Настоятелството пое ангажимент да разпространи идеите им на сайта на училището и сред останалите родители. Също така даде конкретни предложения по идеите и предложи помощ при осъществяването им.

Следващите стъпки от втория етап са представяне на идеите пред ръководството на училището и класните ръководители на 4-ти юни и он-лайн избори на идеи от учениците между от 8 до 11-ти юни.

Инициативата е част от проект "Гражданско образование чрез ученическо участие", финансиран от фонд Активни граждани България. В резултат от проекта и пилотирането му в 35-то СЕУ ще бъдат разработени и обучителни ресурси за гражданско образование за местната власт и фасилитиране на детско участие в процеса на вземане на решения на местно ниво.


https://www.activecitizensfund.bg