Малките стъпки

Представяне на идеите на учениците пред Ученическия съвет

На 22-ри май учениците ще представят инициативите си пред Ученическия съвет на 35 СЕУ. Събитието, чийто домакин ще бъде Ученическият съвет, е първото от поредицата, в които учениците ще представят идеите си пред заинтересованите страни в училище, за да получат подкрепа за своите идеи. Следват среща с Училищното настоятелство и на 4-ти юни с ръководството на училището с участието на Ученическия съвет и на Училищното настоятелство.

Представянето пред заинтересованите страни е част от третия модул на приложната обучителна програма „Гражданско образование и ученическо участие” – разработване на идеи на ученици за средата около тях и застъпничество за подкрепа за осъществяването им. Тук след развиване на умения за проучване и планиране на инициатива според техните идеи и интереси, учениците тренират умения да аргументират идеите си и да генерират подкрепа за осъществяването им.

Събитието е част от практическото обучение по гражданско образование и участие на учениците в процеса на вземане на решения за средата около тях. Програмата се изпълнява по проект „Гражданско образование чрез ученическо участие”, финансиран от фонд Активни граждани – България на ЕИП. Училищното настоятелство и проект „Зелена София” са партньори по проекта.