Малките стъпки

Представяне на идеите на учениците от НФСГ пред директора и училищното ръководство

Представянето на идеите на 8ми „в“ и „е“ и 9ти „в“ клас от Националната финансово-стопанска гимназия пред директора и училищното ръководство бе 1ва стъпка към застъпничество и търсене на начини за осъщестествяването на тези идеи.

Тук ще ви представим как протече цялостният процес, който доведе учениците до тук. Това не е крайна точка, а малка стъпка в посока осъществяване на идеите и изграждането на ценностна система на активни граждани. Няколко от идеите бяха следните: вендинг машина, поставяне на шкафчета в коридорите, кът за отдих, реновиране на класните стаи. Целият процес върви по наръчника “Герои на промяната: гражданско образование и участие на децата във вземането на решения“, състоящ се от 5 обучителни модула.

В Модул 1 учениците научиха за ролята на местната власт и общината в подобряването на качеството на живот. Те разсъждаваха върху изграждането на по-удобен град за различни групи хора, поставяйки се на тяхно място. Учениците бяха изправени пред казуси относно различни градски проблеми, които трябваше да разрешат с креативни идеи и да преценят какъв е пътя на вземане на решения в общината и кой отдел би бил отговорен за конкретния проблем. Целите бяха разбиране на взаимовръзката община-граждани, изграждането на знания за функциите на общината, както и за правата на децата и гражданите в процеса на взимане на решения. Те придобиха знания за съществуващите в града проблеми и как успешно да имплементират наученото в следващият, 2 ри Модул, а именно участието им в оформянето на средата около тях

Модул 2 е за участието на децата, формирането на мнение за средата в града и в училище, както и разработването на аргументи. Ключовото тук е предоставянето на възможно най-широко детско участие, което не се свежда само до ученически съвети, младежки парламенти и най-активните ученици. Резултатите тук бяха формиране на малки групи от ученици във всеки клас, всяка от които работи по собствена идея. Желаещите, и с добре разработени идеи, имаха възможността да ги представят пред директора и училищното ръководство.

Резултатите са следните:

  • учениците развиват умения за критично мислене, анализ на проблем и формиране на решения в интерес на общността
  • идеите им за подобрения на училищната среда се отнасят за всички в училище.
  • тренират умения да анализират резултатите, които търсят и стъпките, с които да ги постигнат, проучват детайлите по пътя и съставят бюджет.
  • повишаването на връзката между ученици и училище беше постигнато чрез срещата за представяне на идеи пред директора и училищното ръководство. За да се изгради връзката и общуването, е необходима обратна връзка от ръководството и взимане под внимание на идеите им.