Малките стъпки

Гражданското образование в 35-то СЕУ продължава дистанционно

Инициативата за участие на учениците от 35-то СЕУ в оформяне на средата около тях и за гражданско образование продължава он-лайн от началото на април. Екипът на "Малките стъпки" се включва в програмата за дистанционно преподаване на 35-то СЕУ и продължава уроците.

Времето на извънредното положение ще бъде използвано за разработване на идеите на учениците за града и за училището. Предвидените срещи с общински съветници ще се осъществят виртуално.

Инициативата се осъществява по проект "Гражданско образование чрез ученическо участие", финансиран от фонд Активни граждани-България по Европейското икономическо пространство. В резултат от нея ще бъдат разработени ресурси за гражданско образование на учениците и за фасилитиране на участието им в процеса на вземане на решения на местно ниво.