Малките стъпки

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Априлово

Село Априлово се намира в подножието на Средна гора в община Горна Малина. В Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" се обучават 90 ученика от 1 до 10 кл. от близките села.

Съвместно с учениците от 5-ти 6 -ти клас от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ще разработим модел на детско участие на нив...

35 СЕУ "Добри Войников", София

"Малките стъпки" съвместно с Училищното настоятелство при 35-то СЕУ "Добри Войников" и Асоциация за развитие на София започват нова инициатива за гражданско образование и участие на учениците в оформяне на средата около тях. Инициативата е финансирана от Фонд Активни граждани България по ф...